Diensten

Financiële Administratie

Het voeren van een correcte administratie is voor menig ondernemer niet zijn of haar favoriete bezigheid, maar is wel van cruciaal belang voor inzicht in de financiële situatie van de onderneming. Uiteraard kunt u dit zelf doen, waarbij wij periodiek controleren. Ook kunt u er voor kiezen dat wij uw financiële administratie verwerken.

Het aanleveren van uw administratie wordt steeds makkelijker. Vroeger ging dat met schoenendozen, maar tegenwoordig kunt u alles digitaal aanleveren via een app op de telefoon/tablet of door de facturen te scannen en rechtstreeks uploaden in uw eigen administratie via computer of laptop.

Geen ingewikkelde software, iedereen kan het. Wij verwerken de administraties in EXACT ONLINE. Zij hebben een starters versie, die ideaal is voor de kleine zelfstandige die niet zelf de boekhouding wil verwerken, maar wel wil meegaan in de tijd (digitale tijd).

Deze manier van aanleveren biedt vele voordelen. Door regelmatig (dagelijks of wekelijks) de inkoopfacturen te uploaden, kunnen wij deze direct verwerken in de boekhouding. Vervolgens wordt er éénmalig een koppeling gelegd met uw bank, waardoor wij ook deze mutaties dagelijks binnen krijgen en kunnen afstemmen met de facturen die u heeft in gescand. Ook kunt u verkoopfacturen rechtstreeks vanuit het boekhoudpakket aanmaken en digitaal (kan ook nog op papier) versturen naar uw klanten.

Omdat u een eigen omgeving krijgt, kunt u op elk moment van de dag meekijken in de administratie via telefoon, tablet of computer. Zo kunt u o.a. uw omzet bekijken, heeft u inzicht in de kosten, openstaande posten zijn inzichtelijk, u kunt een overzicht bekijken van de te verwachten BTW afdracht of teruggaaf en nog meer mogelijkheden zijn er binnen het pakket exact online.

Hebben wij u uw interesse gewekt en wilt u hier meer over weten, dan kunt u contact met ons opnemen.

Salarisadministratie

Heeft u personeel in dienst, dan verzorgen wij ook voor u de salarisadministratie via een online systeem. Hierin vindt u al uw loonstroken, journaalposten en aangifte loonheffingen per periode. Zelfs kunt u ervoor kiezen om de loonstroken naar u zelf, maar ook rechtstreeks naar het personeel te laten sturen.

Rapportages

De jaarrekening is nog altijd een belangrijk verslag voor de onderneming. Het is de basis voor de fiscale aangifte, het is een verantwoording over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar en is een belangrijk instrument voor de onderbouwing van prognoses en financieringsaanvragen.

Historische rapportages zoals jaarrekeningen worden veelvuldig gebruikt als basis voor toekomstgerichte informatie. Het zijn zeer waardevolle documenten waar u ook als ondernemer de nodige informatie aan kunt ontlenen voor de toekomst van uw bedrijf. Waar gaat het goed, waar iets minder, waar zitten knelpunten, hoe liggen marges en kosten ten opzichte van de concurrentie, waar kunnen we grote vooruitgang boeken? Dat is informatie waar u nog meer aan heeft!

Wij ondersteunen u door op basis van een analyse van uw administratie, onderneming en verdere beschikbare informatie te komen tot prognoses en begrotingen voor verdere ontwikkeling van uw onderneming. Voor u, voor de bank of andere belanghebbenden!

Belastingen

Wij verzorgen voor u alle fiscale aangiften:

  • 
Omzetbelasting
  • Loonheffingen
  • Inkomstenbelasting

Omzetbelasting

Nagenoeg elke ondernemer moet maandelijks, per kwartaal of zelfs eens per jaar een aangifte Omzetbelasting of BTW indienen. 
Wij kunnen voor u deze aangifte verzorgen en houden hierbij rekening met zaken als aftrekbeperkingen, niet belaste prestaties, privégebruik en de periodieke ICP-opgaven.

Loonheffingen

Wanneer u uw personeelsadministratie bij ons heeft ondergebracht verzorgen wij uiteraard tevens uw maandelijkse aangifte Loonheffingen. Fiscale regelingen zoals afdrachtverminderingen en de werkkostenregeling worden met u afgestemd en bewaakt.

Inkomstenbelasting

Iedereen betaalt Inkomstenbelasting over zijn of haar inkomen uit dienstbetrekking, uitkering of winst uit onderneming (bij een eenmanszaak of VOF). U zou dus denken dat dit het meest transparante belastingmiddel is waarbij de aangifte eenvoudig is op te maken.

Maar ook in de huidige tijd van verminderde aftrekposten is niets minder waar. Denkt u aan termen als zelfstandigenaftrek, urencriterium bij ondernemers, willekeurige afschrijving, investeringsaftrek, bijleenregeling eigen woning, jaar- en reserveringsruimte bij lijfrenten, persoonsgebonden aftrek, vrijstellingen Box 3, heffingskortingen, aanslaggrens en optimale verdeling.
 U ziet het ineens niet meer zitten of twijfelt aan uw eigen aangifte? Wij zijn u graag behulpzaam bij het correct en optimaal opstellen van uw aangifte Inkomstenbelasting. Daarbij zorgen wij tevens dat u de Toeslagen ontvangt waar u recht op heeft!

Mocht achteraf blijken dat middeling voor u interessant is, dan verzorgen wij dit vanzelfsprekend voor u.


Startersbegeleiding

Begint u met een eigen zaak, dan kunt u van ons alle adviezen verwachten op het gebied van financiën, fiscale zaken, administratieve organisatie, automatisering, etc. Neem gerust contact met ons op voor een oriënterend gesprek!

Financieringsbegeleiding

Wij bepalen samen met u wat de beste manier van financiering van uw plannen is en begeleiden u in het maken van bijvoorbeeld een meerjaren begroting. Tevens kunnen wij de cijfers is SBR bij de banken aanleveren. Dit bespaart u kosten bij de bank.